.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Operativ t1Operatív Tréning

 

 

Ki(k)nek szól a tréning:

 • szálloda vezetők / igazgatók,
 • üzemeltetési vezetők/ igazgatók,
 • vendéglátás vezetők / igazgatók,
 • HK vezetők / managerek,
 • műszaki vezetők / igazgatók,
 • egység és csoportvezetők.


A tréning célja:

Az operatív vezetési ismeretek, a mindennapi munkamenetbe történő eredményes beintegrálása, mely egy vezetői munkakör ellátásához elengedhetetlen. A fókuszában az alábbi kérdéskörök állnak:

 • Mi kell ahhoz, illetve mit kell tennem ahhoz, hogy sikeres / eredményes vezető legyek?
 • Milyen folyamatokban vesz részt az általam irányított / vezetett egység?
 • Kik az ügyfeleim, partnereim?
 • Milyen társterületekkel működöm együtt a (cég)szervezetben?
 • Mi függ az egységem tevékenységétől / működésétől?
 • Hogyan tudom mindezeket elérni a társegységekben dolgozó kollégáim, illetve saját munkatársaim / beosztottaim segítségével?
 • stb.


A tréning tárgyköre:

 • Problémakezelés / problémafeltárás és elemzés > feladatként történő kezelése,
 • Hatékony megbeszélések, tárgyalások és értekezletek,
 • Minőség mérése, elemzése, önellenőrzés,
 • Folyamatelvű / rendszerelvű működtetés,
 • Teljesítmény mérése, értékelése, beszámolók,
 • Tervezés és célok megvalósítása
 • Munkatársak / beosztottak eligazítása, számonkérés, visszacsatolása és értékelése.


Az eredmény:

A tréning során elsajátításra kerül a fent leírtak, alkalmazásra is kerül,

 • hogyan érdemes a felmerült problémákat feltárni, azokat feladatként kezelni és fontosságuk szerint kategorizálni,
 • hogyan lehet az adott szervezeti egységben a minőséget mérni és elemezni,
 • milyen módon teheti hatékonyabbá a megbeszéléseket, tárgyalásokat és értekezletet,
 • hogyan használja a legoptimálisabban az akciók és feladatok tervezésében a vezetés eszköztárat,
 • hogyan adjon ki munkatársainak / beosztottainak feladatot és miként kérje számon a teljesítést, valamint miként ellenőrizzen úgy, hogy az ne tűnjön fel,
 • hogyan lehet hatékonyan nyomon követni a képviselt egység feladatainak végrehajtását a szervezet egészén belül,
 • stb.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16