.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Üzleti terv elkészítése

Uzleti terv1 Az üzleti terv, mint fogalom egyre több helyen és oknál fogva
bukkan elő napjainkban,
így mindenképp hasznos megismerni
a lényegét:


 

 • az üzleti terv nem egy szükséges rossz,
 • az üzleti terv nem a banknak készül (bár lehet ilyen verziója is),
 • az üzleti terv nem csupán táblázatok kitöltése,
 • az üzleti terv nem örök, bizonyos időszakonként újra kell gondolni (a gyakoriságot sok minden befolyásolhatja, mint például a piaci fizetőképesség változása, a versenytársak viselkedése, adóváltozás stb.),
 • az üzleti tervben nem a terv a fontos, hanem a tervezés folyamata és annak megvalósítása,
 • az üzleti terv nem ér semmit, ha nincs, aki végrehajtsaUzleti terv1 Az üzleti terv értékei és tartalma:

 • az üzleti terv a vállalkozás életben maradásának biztosítéka,
 • az üzleti terv gyűjtőfogalom mindazon adatgyűjtési, elemzési, következtetési és döntési tevékenységre, melyet feltétlenül el kell végeznünk a vállalkozás jövője érdekében,
 • valójában az üzleti terv illeszti a fizetőképes kereslethez a vállalkozás képességeit, és kapacitását,
 • az üzleti terv áttekinti a vállalkozás erősségeit és gyenge pontjait, valamint a gazdasági, piaci környezetben rejlő lehetőségeket és a vállalkozásra leselkedő veszélyeket,
 • az üzleti terv tartalmazza a megfelelő időtávlatban elérendő számszerűsített célokat,Uzleti terv1 Az üzleti terv részei, melyek természetesen tovább bonthatóak,
illetve szükség szerint össze is vonhatóak:
 • (pozícionálás, önelemzés, környezetelemzés, piackutatás, a fizetőképes kereslet - kínálati ár vizsgálata, értékesítés megtervezése stb.), marketingterv
 • erőforrásterv (a megcélzott piaci igény kielégítéséhez szükséges humán erőforrás, gép, ingatlan, fejlesztés, tudás, kapcsolatok, információ, pénz stb. áttekintése és megbecslése),
 • termék és szolgáltatás struktúra megtervezése,
 • pénzügyi terv (nyereség- és pénzforgalmi terv),
 • akcióterv (végrehajtás és megvalósítás).


Kicsit bonyolultnak tűnhet, de…


A Gremium Hungaricum tanácsadói segítséget nyújtanak a beruházóknak, leendő szállodatulajdonosoknak a legoptimálisabb üzleti terv elkészítésében. Tanácsadóink több, mint 10 éves szakmai-vezetői, üzemeltetési tapasztalata, a szállodai szakma elismerése, illetve finanszírozási formákra vonatkozó rálátásunk biztosítja, hogy Megbízóink üzleti terve sikeres és mindenre kiterjedő legyen. Az üzleti terv elkészítésének minden részét kellő odafigyeléssel, és precizitással készítjük el, Megbízóink így biztosak lehetnek befektetésük megtérülésében.


A Gremium Hungaricum az elkészített üzleti tervet egy olyan koncepciónak tekinti, amely:

 • a vállalkozás külső és belső elemzése alapján megmutatja a konkrét célokat, és a célok eléréshez vezető utat,
 • tartalmát elsősorban a vállalkozás tevékenysége, a finanszírozási formák, a feltárt piaci viszonyok, belső erős- és gyenge pontok elemzését figyelembe véve határozzák meg.

 

Tovább

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16