.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Stratégia menedzsment

 

Strat men2 Elsődleges célunk a Stratégia Menedzsment keretében a
„stratégiai gondolkodásmód” megvalósítása…

A három stratégiai kérdés:

1. Hogy állunk most - milyen a jelenlegi helyzetünk?

2. Hová akarunk eljutni?

- Milyen üzleti tevékenység(ek)et akarunk folytatni és milyen piaci részesedést akarunk elérni?
- Milyen fogyasztói / vendég szükségleteket és csoportokat akarunk kiszolgálni?
- Milyen eredményeket akarunk elérni?

3. Hogyan jutunk el odáig?

 

Strat men2 Fő stratégiai megfontolások:
 

 • Mit kell tennünk annak érdekében, hogy a vállalat hosszú távú fennmaradását garantálni tudjuk?
 • Hogyan kell ezt megtennünk?
 • Hogyan oldhatjuk fel a feszültséget? (a vállalat célkitűzései; a vállalat környezete; a vállalat erőforrásai között)

A stratégiai menedzsment keretében, olyan döntések megfogalmazásával és végrehajtásával foglalkozunk, melyek célja a fenntartható versenyelőny megteremtése és jövedelmezősé megtartása.Strat men2 A stratégiai menedzsment előnyei:
 

 • növeli a stratégiai tudatosságot,
 • célokat ad a szervezetnek,
 • növeli a döntések belső egységességét,
 • explicitté teszi a feltételezéseket,
 • kikényszeríti a döntések igazolását.Strat men2 A stratégiai menedzsment öt feladata:


     1. stratégiai jövőkép & küldetés kidolgozása,
     2. célok kitűzése,
     3. stratégia kialakítása a célkitűzések teljesítéséhez,
     4. stratégia megvalósítása és végrehajtása,
     5. figyelemmel kísérés, értékelés és javító intézkedések.Strat men2 A stratégiai döntések jellemzői:
 

 • egyediség (szemben a rutinszerűséggel),
 • folyamatosság,
 • hosszú távú orientáció.Strat men2 Döntéshozatal


I. Helyzetelemzés

a) Külső tényezők

 • Vevőkör-elemzés
 • Piaci struktúra és szegmentálás
 • Versenytársak elemzése (jelenlegi, potenciális és közvetett)
 • Politikai, gazdasági, szociális és technológiai

b) Belő tényezők

 • Üzleti tevékenység meghatározása/kiterjedése és célkitűzései
 • Erősségek (másokét meghaladó készségek és eszközök) és gyengeségek (a teljesítményt gátoló hiányosságok vagy megszorítások)


II. Problémák és lehetőségek megállapítása


III. Alternatív stratégiák / tennivalók kidolgozása


IV. Alternatívák értékelése és döntések meghozatala

 • Kockázat / megtérülés szempontjai, az alábbiakkal kiegészítve:

     1. valós fogyasztói érték révén elért versenyelőny
     2. fenntarthatóság
     3. fókuszálás / szelektivitás


V. A stratégia részletezése és a végrehajtási terv kidolgozása

 • megcélzott szegmensek,
 • pozicionálás,
 • marketing mix összetevői,
 • programok,
 • költségvetések,
 • váratlan események.Vissza       Főoldal

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16