.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Projekt menedzsment

 

projekt men4 Projekt vagy fejlesztési tervek elemzése


Nagyon fontosnak tartjuk, hogy beruházókkal, vagy szállodatulajdonosokkal (fejlesztés estén) már a projekt induló szakaszában, illetve a fejlesztés kezdeti fázisában projekt menedzserként közreműködhessünk. Többéves, élő, szakmai - vezetői és üzemeltetési tapasztalatainkra támaszkodva a szóban forgó projekt vagy fejlesztés rentábilitását a rendelkezésre álló információk birtokában racionálisan tudjuk elemezni, s így a legjobb javaslattal állhassunk Megbízóink rendelkezésére, hogy vállalkozásuk a lehető legoptimálisabban működhessen.


projekt men4 Kooperációs meetingek szervezése a tervezőkkel, kivitelezőkkel
és a belsőépítésszel

Minden egyes projekt vagy fejlesztés megvalósítása egy folyamat, mely során a szerkezeti, műszaki, gépészeti, technikai és informatikai kérdéseket a tervezőknek, kivitelezőknek és belsőépítészeknek a projekt vagy fejlesztés üzemeltetőjével együtt közösen kell összehangolniuk úgy, hogy az a projekt vagy fejlesztés funkcionalitásához, arculatához és működéséhez a legjobban illeszkedjen. A Gremium Hungaricum munkatársai már számos projekt megvalósításában és fejlesztésben működtek közre, melyre alapozva a szállodai projekt vagy fejlesztés üzemeltetése gazdaságosabbá, és hatékonyabbá válhat.


projekt men4 Részvétel és konkrét javaslat a projekt vagy fejlesztés
eszközparkjával kapcsolatosan

Az elemzését követően előzetes javaslatot készítünk a projekt vagy fejlesztés igényeit teljes mértékben kielégítő eszközpark felépítéséről, melyet a beruházókkal és kivitelezőkkel való konzultációk során véglegesítünk. A javaslat tartalmazza az eszközpark összetételét, beszállítókat, a berendezések elhelyezkedését és a felhasználás várható költségeit. Esetenként a beruházók vagy fejlesztők számára előnytelen szerződések feltételeinek felülvizsgálatát, új üzemeltetési szerződések kötését is kezdeményezzük. 

 

projekt men4 Pre-opening szolgáltatások


A pre-opening feladatokat Gremium Hungaricum munkatársai a beruházókkal vagy üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal együtt dolgozzák ki és valósítják meg a nyitást megelőző hónapokban, hogy a szállodai projekt vagy fejlesztés megfelelően legyen felkészítve a várva várt nagy napra. 


Pre-opening szolgáltatás keretében vállaljuk:

 • a nyitás előtti értékesítési & marketing stratégia terv kidolgozása, melynek legfontosabb feladata egy megvalósuló projekt vagy fejlesztés népszerűsítése a hazai és a külföldi piacon egyaránt, nyitási időpontjának, a szoba-, vendéglátás, bankett kapacitás, terület jellemzőinek, és kapcsolt szolgáltatásainak terjesztése a köztudatban, valamint ezzel együtt az utazási irodákkal, rendezvényszervezőkkel, online és offline közvetítőkkel, cégekkel való első kapcsolatfelvétel. Ami egy igazi kihívás, hiszen egy olyan szolgáltatást kell értékesíteni, ami tulajdonképpen még nem is létezik, mindezt azért, hogy a szállodai projekt vagy fejlesztés a nyitásra már megfelelő telítettséggel és ismertséggel rendelkezzen.
 • pénzügyi terv egy összetett, hosszú távú többlépcsős írott elemzés. Kiindulásként elemezzük, illetve feltárjuk a projekt vagy fejlesztés anyagi lehetőségeit, korlátait, valamint felmérjük pénzügyi kockázatait. Ezeket felhasználva, a nyitásig terjedő időszakot figyelembevéve kínálunk optimális megoldást arra, hogy a projekt vagy fejlesztés minél több célját minél hatékonyabban és eredményesebben elérhesse,és csökkentse anyagi kockázatait. A sikeres pénzügyi terv elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy beruházók pénzügyi helyzetükről teljes körű tájékoztatást nyújtsanak, hogy a meglévő pénzügyi eszközöket optimalizáljuk, a pénzügyi helyzetet kiszámíthatóbbá tegyük, a pre-opening időszakban minden pénzügyekhez kapcsolódó elképzelés egyszerűen tervezhetővé váljon, szembesítsen a pre-opening időszakban lehetségesként felmerülő kockázatokkal (alternatívát kínál ezeknek a megoldására, tájékoztatja melyiket hogyan tudjuk kivédeni)
 • Munkaerő felvétel: A tradicionális munkaerő-felvételi módszerek és gyakorlat mellett új, kreatívabb és hatékonyabb eszközök alkalmazásával érhetők el mindazok, akikre a projekt beruházók vagy fejlesztők sikere és jövője épül, mint például a HR-marketing. A HR marketing nem más, mint a szervezet eladása fejlesztés esetében szervezeten belül és új projekt esetében szervezeten kívül. Folyamata megegyezik a klasszikus marketing folyamatokkal, melyek egy termék piaci bevezetését szolgálják. Az eladandó termék ebben az összefüggésben maga a szervezet, a célközönség a belső és külső munkaerőpiac. Célunk az, hogy a szervezet menedzsmentje a HR-t mint területet stratégiai partnerként kezelje, akinek meghatározó szerepe van a szervezeti kultúra kialakításában és működtetésében, a szervezet stratégiájából következő cselekvések belső elfogadottságának és a szervezet külső presztízsének alakításában.

A nyitás időszakában az üzemeltetéshez szükséges kezdő készletek meghatározása a szálloda minden szolgáltatóegysége vonatkozásában.

 

projekt men4 Soft-opening szolgáltatások


A "Próbaüzem" angol megfelelője, amikor egy szálloda megnyitása előtt kizárólag a személyzettel vagy kevés vendéggel tesztelik a működés zökkenőmentességét. A projektet vagy fejlesztést próbaüzemnek kell alávetni az üzembe helyezési eljárás keretében - még a végleges üzembe helyezés előtt - hogy üzemi körülmények között kipróbáljuk a megfelelő működést. A próbaüzem kockázata nyilvánvalóan nagyobb, mint üzemszerű működtetés esetén, ezért szabályoznunk kell az eljárás, folyamat személyi, tárgyi és szervezési feltételeket:


a.) Személyi feltétel:

 • a próbaüzem megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére egyszemélyi felelőst kell megbízni, a megbízást írásban kell kiadni. E személynek, illetve általa megbízottnak a próbaüzem alatt jelen kell lennie.
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzésére munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység végzésére jogosult személyt kell megbízni.
 • próbaüzemelés alatt csak a legszükségesebb, arra felkészült a munkával megbízott személyek tartózkodhatnak a helyszínen, illetve a veszélyzónában.
 • próbaüzemelés előtt a résztvevőket munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

b.) Tárgyi feltétel:

 • a próbaüzemet csak akkor lehet elkezdeni, ha a munkahely kielégíti a munkavédelmi követelményeket (pl. biztonsági berendezések, világítás, szellőzés, térszükséglet, mérő-, és jelzőberendezések stb.)
 • üzemeltetési dokumentumokat (kezelési, karbantartási, technológiai stb.) magyar nyelven kell biztosítani.
 • mentési és védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk.
 • szükség szerint le kell határolni a próbaüzem területét, az illetéktelenek bejutásának megakadályozása érdekében.

c.) Szervezési feltétel:

 • a próbaüzemelés feltételeit, időbeli lefolyását írásban meg kell határozni.
 • a szükséges méréseket (pl. érintésvédelem, megvilágítás) a próbaüzem megkezdése előtt el kell végezni, esetleges hatósági engedélyekről gondoskodni kell
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, rögzíteni azokat a feladatokat, melyek feltételei a további tevékenységnek és a végleges munkavédelmi üzembe helyezésnek
 • képzett elsősegélynyújtónak elérhető távolságban kell lennie
 • szükség szerint mentési tervet kell kidolgozni
 • próbaüzemeltetésről részletes naplót (feljegyzéseket) kell vezetni, amelybe a próbaüzemeltetéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, eseményt és tapasztalatot be kell jegyezni.
 • Az eredményes próbaüzem után a munkavédelmi üzembe-helyezési eljárást le kell folytatni.

 

projekt men4 Grand-opening szolgáltatások


Egy szálloda ünnepélyes keretek között zajló megnyitása -mivel így híre megy-, melyre a piaci szereplőket (szakmabeliek, értékesítési partnerek, finanszírozók, hatóságok, média stb.) is elhívják. Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre, hogy a Grand-openinget előkészítsék, szervezzék és a projekt vagy fejlesztés beruházójával közreműködve lebonyolítsák.

 

Vissza        Tovább

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16