.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

 

Megval tan1 Megvalósíthatósági tanulmányban foglaljuk össze a fejleszteni
szándékozott projekt
piaci, műszaki, gazdasági-pénzügyi
megvalósíthatóságát befolyásoló tényezők számbavételét, a várható
fejlesztési költségeket, a működtetés várható eredményét, és a befektetés
megtérülését...A megvalósíthatósági tanulmány helye a fejlesztési folyamatban:

 • Fejlesztés:

        - projektfelelős
        - csapatmunka

 • Fejlesztést meghatározó főbb tényezők:

        - üzleti megfontolások (döntés)
        - jogszabályi előírások (kötöttség)

 • Előkészítés legfontosabb feladatcsoportjai:

        - szakmai előkészítés: piacfeltárás, konkurenciaelemzés, üzemeltetési lehetőségek vizsgálata,
           jogszabályi előírások, stb.
        - pénzügyi-gazdasági előkészítés: fejlesztési költség kalkuláció, finanszírozási lehetőségek,
           előzetes megtérülési kalkuláció, stb.
        - műszaki előkészítés: tanulmányterv, hatósági egyeztetés, előzetes költségbecslés, stb.

 • Előkészítés legfontosabb összefoglaló anyagai:

        - megvalósíthatósági tanulmány
        - beruházási program
        - finanszírozási terv

 • Megvalósítási szakasz:

        - finanszírozási források biztosítása
        - beruházás engedélyeztetése, kivitelezése
        - üzembe helyezés előkészítése

 

Megval tan1 A megvalósíthatósági tanulmány a döntés előkészítés sajátos kelléke,
és a beruházás reális, megfelelő fejlesztési, finanszírozási döntések
előkészítését szolgálja.
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének célja, hogy az megalapozott információval szolgáljon a beruházók számára egy tervezett üzleti lehetőség kiaknázhatóságáról és életképességéről, már annak megkezdése előtt. Ezen előkészítő munka (megvalósíthatósági tanulmány) lehetővé teszi a beruházók számára a tervezett projekt terjedelmének meghatározását és a megindításához szükséges racionális döntés megalapozását.

Egy jól elkészített és a valóságot élethűen bemutató megvalósíthatósági tanulmány, jelentős üzleti kockázatoktól, és veszteségektől óvhatja meg a beruházókat. Az elvárásokat csak jól végiggondolt célmeghatározás, változatelemzés, továbbá műszaki és gazdaságossági vizsgálatokat is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány teljesítheti.

A Gremium Hungaricum munkatársai a szakmai szempontok figyelembevételével az előkészületi stádiumban lévő vagy a már előkészített szállodai projektek megvalósíthatóságának vizsgálatában is szívesen állunak a beruházók renelkezésére. Tanácsadóink több, mint 10 éves szakmai-vezetői, üzemeltetési tapasztalataira alapozva abszolút objektív és szakmailag átgondolt véleményt alkotunk a tervezett projektről.


Megval tan1 A megvalósíthatósági tanulmány készítésének keretén belül
az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:

Adatgyűjtés és helyzetelemzés, aminek keretében azonosulunk a beruházók elvárásaival, megismerjük a projekt előzményeit és a jelenlegi piaci környezetet és körülményeket.

A megvalósítandó koncepció részletezése, mely bemutatja az új projekt elképzelést és az elérni kívánt célok szervezeti, működési kapcsolatait és a megvalósítás lépéseit, valamint összegezzük a megvalósítás feltételeit, lépéseit.

Amennyiben szükséges megoldási alternatívák ismertetése, mely keretén belül olyan javaslatokat dolgozunk ki, amelyek az eredeti projektelképzeléssel együtt kiegészül és realizálódik. Hatásvizsgálati tanulmány elkészítése, amelyben bemutatjuk az esetleges változtatás következményeit (eszközkihasználtság, válaszidők, hálózati biztonság, szolgáltatási színvonal).

Üzleti terv elkészítése, azaz számszerűsítjük és elemezzük a beruházást és az üzemeltetést, a finanszírozást és a megtérülést. Értékelés benchmarking, SWOT analízis, és más elemző módszerek felhasználásával.

Összefoglalva: megállapítások és javaslatok a megvalósítandó projekt további lehetőségeiről.Vissza       Tovább

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16