.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Alapkutatas1Alapkutatás & felmérés

 

 

A Gremium Hungaricum Kft. a turisztikai és idegenfogalmi piacra fókuszáltan újragondolva a K+F tevékenységet a következőképpen értelmezi és alkalmazza…

Kutatás + Feladatmegoldás = cél- és eredményorientált Tanácsadás


A szakmai tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése, s az így nyert információkkal új egyedi, személyre szabott tanácsadás kidolgozása és ezen ismeretanyag átadása és működtetése a turisztikai és idegenfogalmi környezetben működő vállalkozások számára. A szolgáltató szektort a technológiai fejlődés, a versenytársak tevékenysége, valamint a fogyasztók változó preferenciája változó piaci környezetet teremt, amihez csak folyamatos K+F-el tud egy vállalat alkalmazkodni.


A Gremium Hungaricum az alapkutatási tevékenységét, kérdőíves felmérésekkel a turisztikai és idegenfogalmi környezetben működő vállalkozásoktól szerzett ismeretekre és információkra alapozza…

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16