.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

KF2K + F

 


A K+F alapesetben: a kutatás-fejlesztés (K+F) magában foglalja az ismeretanyag növelése érdekében végzett kreatív munkát, valamint a létrejövő ismeretanyag új alkalmazások kidolgozásához történő felhasználását.


A K+F keretében három fajta tevékenységet különböztetünk meg:

 • az alapkutatást,
 • az alkalmazott kutatást
 • és a kísérleti fejlesztést.


A Gremium Hungaricum Kft. a turisztikai és idegenfogalmi piacra fókuszáltan újragondolva a K+F tevékenységet a következőképpen értelmezi és alkalmazza…

Kutatás + Feladatmegoldás = cél- és eredményorientált Tanácsadás


A szakmai tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése, s az így nyert információkkal új egyedi, személyre szabott tanácsadás kidolgozása és ezen ismeretanyag átadása és működtetése a turisztikai és idegenfogalmi környezetben működő vállalkozások számára. A szolgáltató szektort a technológiai fejlődés, a versenytársak tevékenysége, valamint a fogyasztók változó preferenciája változó piaci környezetet teremt, amihez csak folyamatos K+F-el tud egy vállalat alkalmazkodni.


A Gremium Hungaricum az alapkutatási tevékenységét, kérdőíves felmérésekkel a turisztikai és idegenfogalmi környezetben működő vállalkozásoktól szerzett ismeretekre és információkra alapozza…

A célzott kutatások tekintetében a Gremium Hungaricum biztosítja egy konkrét, a megbízók vagy az alapkutatások során adott információk által eredményezett vagy felismert feladat-, problémakör a jelenben, illetve jövőbeni megoldásait tanácsadásai keretében…

A Gremium Hungaricum az alkalmazott kutatási és fejlesztési tevékenységét a szolgáltatók és vendégek által biztosított információkra alapozza, amelynek célja, hogy új vendég- és bevétel orientált új szolgáltatások és termékek kerüljenek kidolgozásra

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16