.

Cégfilozófia

A Gremium Hungaricum

2008-as megalapításakor

úgy ítéltük meg, hogy

egyre nagyobb az igény...

Küldetés

"Az elérhetőt el lehet érni,

az elérhetetlenből nem

lehet kiábrándulni."

 

Osvát Ernő

Stratégia

Megbízóink elképzeléseit szem

előtt tartva szakszerű és precíz

munkánkkal nyerjük el bizalmukat

és alapozzuk meg a kölcsönös

együttműködést.

Referenciák

Munkahelyi referenciák

Tanácsadói referenciák

Projekt referenciák

Partneri referenciák

Meglévő/üzemelő projektek esetében

 

Char icon A meglévő projekt elemzése

és igény szerint üzletfejlesztési koncepció kidolgozása, megvalósíthatósági
tanulmány,
üzleti tervek elkészítésével

 

Char icon B kereslet / kínálat

elemzés és előrejelzé - tényfeltárás

 

Char icon C Komplex szállodai koncepció

kialakítás, mely az országos és regionális, valamint helyi fejlesztési
tervekhez igazodik

 

Char icon D SWOT analízis

versenytárselemzés, újrapozícionálás

 

Char icon E komplex szállodai stratégia

kialakítása: a célok, szegmensek, célcsoportok meghatározásával

 

Char icon F kidolgozott stratégiához

értékesítési, marketing, személyzeti és pénzügyi terveken túl, az akcióterv
kidolgozása

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16